Grammar Success in 20 Minutes a Day

Grammar Success in 20 Minutes a Day

Bộ sách tự học Ngữ pháp Tiếng Anh hàng ngày chỉ với 20 phút đều đặn. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà mình thu nhận được.

Tự học Tiếng Anh mỗi ngày là bí quyết thành công của những người có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ. Điều này giúp người học có kỹ năng sử dụng ngữ pháp đúng hoàn cảnh và phản xạ nhanh trong các tình huống cần dùng.

Series: Success in 20 Minutes a Day

 

Download 4 Versions:

1ST EDTION

2ND EDITON

3rd editon

4th edition

Source: POL international School

More English Grammar Books

 

One Response

  1. Vania November 28, 2022

Leave a Reply